E-mokymų terminų žodynėlis

Pradėję domėtis e-mokymais, susidursite su daugybe specifinių terminų – nuo mažai girdėtų SCORM, xAPI iki plačiau naudojamų Agile. Mūsų tikslas – padėti jums geriau suprasti šiuos terminus ir lengviau rasti bendrą kalbą su jūsų e-mokymų partneriais. Parengėme jums pagrindinių techninių e-mokymų terminų žodynėlį.

E-mokymas (arba elektroninis mokymas, nuotolinis mokymas) – bendras terminas, apibūdinantis visų rūšių mokymą, švietimą ir mokymąsi skaitmeninėje erdvėje, pavyzdžiui, kompiuteryje ar mobiliajame telefone.

Mobilusis mokymas (angl. Mobile learning) – tai mokymasis naudojantis mobiliaisiais įrenginiais, tokiais kaip išmanieji telefonai, planšetės ir pan. 

Mikromokymas (angl. Microlearning) – tai būdas perteikti mokymo medžiagą naudojant mažus, “vieno kąsnio” mokymų gabalėlius. Kiekvienas mikromokymo modulis fokusuojasi į vieną mokymo tikslą.

Sužaidybintas mokymas (angl. Gamified learning) – tai mokymas, kuriame panaudoti žaidimų elementai (taškai, ženkleliai, lygiai ir kt). Mokymų sužaidybinimas padidina besimokančiojo įsitraukimą ir motyvaciją, pagerina mokymosi rezultatus ir žinių išlaikymą.

Mišrus mokymas (angl. Blended learning) – tai tradicinio gyvo mokymo ir e-mokymo mišinys. Toks mokymo metodas išplečia tradicinių mokymų galimybes ir leidžia praturtinti besimokančiojo patirtį bei pagerinti mokymosi rezultatus.

Internetinis seminaras (angl. Webinar) – tai Internetu transliuojamas seminaras, kuriame lektorius ir dalyviai paprastai dalyvauja vienu metu. Dažniausiai internetinio seminaro metu dalinamasi vaizdine medžiaga, dalyviai gali užduoti klausimus balsu ar pokalbių svetainėje, užduoti ir atsakyti į klausimus ir kt.

SCORM (trumpinys iš Shareable Content Object Reference Model) – tikriausiai labiausiai paplitęs e-mokymų standartų rinkinys. SCORM aprašo, kaip e-mokymo turinys “kalbasi” su mokymų valdymo sistema. SCORM leidžia sekti ir fiksuoti besimokančiojo progresą, rezultatus ir kitus mokymosi parametrus. E-mokymus, kurie yra sukurti laikantis SCORM standartų, lengva perkelti iš vienos mokymų valdymo systemos (LMS) į kitą. Dauguma e-mokymams kurti skirtų įrankių gali eksportuoti e-mokymus SCORM standartu.

xAPI (arba Experience API, anksčiau žinomas kaip TinCan API) – “naujasis SCORM”. Kaip ir SCORM, šis standartas leidžia sekti ir vertinti besimokančiųjų pasiekimus, tačiau šis standartas leidžia fiksuoti daug daugiau rodiklių ne tik besimokančiajam prisijungus prie LMS, bet ir už jos ribų. Juk mokymąsis dažnai vyksta ne tik mokymų valdymo sistemoje! Dauguma modernių e-mokymų kūrimo įrankių ir mokymų valdymo sistemų palaiko xAPI standartą, tačiau jis iki šiol nėra itin plačiai paplitęs. Viena iš to priežasčių gali būti dar vienos sistemos – LRS (angl. Learning Record Store) – būtinybė.

AICC – pirmas oficialus e-mokymų standartas, sukurtas 90-ųjų pradžioje. Šis standartas vėliau buvo pakeistas SCORM, bet jis vis dar yra naudojamas (pvz.: daugelis e-mokymų kūrimo programų gali eksportuoti mokymus šiuo formatu). Jei tik yra galimybė, mes rekomenduojame rinktis naujesnius e-mokymų standartus.

CMI5 – naujausias e-mokymų standartas. Tai lyg ir SCORM ir xAPI standartų „kūdikis“. xAPI standartas leidžia rinkti daugybę duomenų apie mokymosi patirtį, tačiau ne visada aišku, kuriuos iš šių duomenų reikėtų saugoti mokymų valdymo sistemoje. CMI5 standartas paima geriausias SCORM ir xAPI savybes ir pasiūlo labiau standartizuotą xAPI versiją, skirtą tradicinėms mokymų valdymo sistemoms.

Mokymų valdymo sistema (LMS, angl. Learning Management System) yra programinė įranga, naudojama kurti, valdyti, pateikti ir sekti mokymus. Šiuolaikinės mokymų valdymo sistemos gali leisti jums kurti ir pateikti mokymosi turinį, parduoti e-mokymus, sekti ir vertinti besimokančiųjų pasiekimus, kurti mišrias mokymų programas, integruotis su trečiųjų šalių sistemomis ir dar daugiau.

Moodle – atvirojo kodo mokymų valdymo sistema (LMS), labai dažnai naudojama švietimo įstaigų. Vienas pagrindinių atvirojo kodo platformų, tokių kaip Moodle, pranašumų yra tai, kad jos yra nemokamos ir gali būti modifikuotos ir pritaikomos kiekvienos organizacijos poreikiams. Moodle pagrindu yra sukurta ir nemažai komercinių mokymų valdymo sistemų.

LXP (angl. Learning Experience Platform) – dažnai vadinamos “mokymosi Netflix”. LXP suteikia vartotojams suasmenintą, socialinę mokymosi patirtį internete ir leidžia apjungti mokymų medžiagą iš skirtingų šaltinių viename portale. LXP platformose turinį dažniausiai gali kurti ir siūlyti visi, o sistema parenka geriausius siūlymus pagal jus dominančias temas, poziciją organizacijoje ir kitus kriterijus. Didelė dalis organizacijų savo mokymų valdymo sistemos turinį taip pat padaro prieinamą LXP sistemoje.

LRS (angl. Learning Record Store) – tai sistema, kuri veikia kartu su xAPI e-mokymų standartu. Ji renka, saugo ir analizuoja teiginius, stebinčius mokymosi patirtį. Kitaip nei SCORM, LRS saugomi mokymosi duomenys gali būti pateikiami lengvai prieinamu ir lengvai suprantamu būdu.

Prisitaikantis dizainas (angl. responsive design) – Interneto svetainių, programėlių, e-mokymo kursų dizaino metodika, kuria siekiama vartotojui suteikti optimalią naršymo patirtį per įvairius naršymo įrenginius (kompiuterius, planšetes, mobiliuosius telefonus ir kt.). Gera mokymo sistema ir e-mokymo kursai turėtų prisitaikyti prie besimokančiojo naudojamų įrenginių.

Kūrimo programos (angl. authoring tools) – tai programinė įranga, naudojama kurti interaktyvų mokymosi turinį. Šios programos leidžia kurti ir eksportuoti mokymus SCORM, xAPI ir kitais standartais. E-mokymo kūrimo įrankių yra labai daug (pvz.: Articulate 360, Lectora, Elucidat, iSpring Pro, Adapt ir kt.), jie gana smarkiai skiriasi pagal reikiamą žinių ir įgūdžių lygį bei suteikiamas kūrimo galimybes. Apie įrankius parašysime vėliau.

Siužetinė lenta (angl. Storyboard) – viena svarbiausių e-mokymo kūrimo proceso dalių, atėjusi iš animacinių filmų kūrimo. Prieš kurdami galutinį produktą, e-mokymų dizaineriai paprastai aprašo turinį, galimas interakcijas, pateikia eskizus, kad juos patvirtintų visos suinteresuotos šalys. Siužetinės lentos dažniausiai kuriamos paprastais įrankiais, kaip Word, PowerPoint, Adobe XD, InVision ir pan.

Agile – e-mokymų kūrėjų “pasiskolinta” metodologija, kai mokymai kuriami trumpais, pasikartojančiais ciklais. Dirbant šia metodologija, daugiausia dėmesio skiriama bendradarbiavimui, greitam prototipų kūrimui, nuolatiniam grįžtamajam ryšiui, siekiant sutrumpinti e-mokymo kūrimui reikiamą laiką ir pagerinti galutinio rezultato kokybę.